Subscribe to the waiting list

You'll be the first to know when the registration starts:

Testimonials from participants

of previous editions of the program


Ayurveda for Your Business is an outstanding program,

remarkably different from those commonly seen on the Internet.

For me, it was and still is a source of inner peace and belief

that the path I take in business can literally be mine,

the way I feel and want it to be.


The program respects each of us, entrepreneurs

and those with whom we cooperate, as separate individuals,

full of our own predispositions and capabilities.

It focuses on our own, although previously overlooked, resources,

emphasizing their uniqueness and power.

They lie in the energy and unique values of each of us.


At the same time, the program "arranges" individual pieces

of running your own business like a puzzle:

emphasizes the value of procedures, boundary building,

human resource management, sales, special challenges and trial periods.

I recommend it to anyone who is responsible for a business, especially their own.


Agata Plech MD

specialist in eye diseases, head of the Ophthalmological Department

of the Silesian Hospital in Cieszyn, owner of the BESKIDMED Medical Center,,


W tym programie

niesamowity jest wgląd Marii we mnie,

zrozumienie, porady i wiara w to,

że to, co robię, ma sens.

Dużo również zyskałam,

słuchając opowieści innych kobiet,

często odpowiedź na pytanie innych

była też odpowiedzią na moje rozterki.


Nie ma lepszego sposobu

na rozwój swojej firmy,

jak inwestycja w samego przedsiębiorcę.


Praca z Marią to unikatowe

i szczególne doświadczenie.


Program konfrontuje Cię

z rzeczywistością,

dodaje Ci skrzydeł rozwoju

i sprawia, że rozumiesz,

gdzie i w którą stronę trzeba podążać,

by dojść w biznesie tam, gdzie chcesz.


Urszula Ayache

po latach satysfakcjonującej pracy

w korporacji, poszła za głosem Duszy

i założyła swoją firmę
Ayurveda for Your Business is an outstanding program, remarkably different from those commonly seen on the Internet.

For me, it was and still is a source of inner peace and belief that the path I take in business can literally be mine,

the way I feel and want it to be.


The program respects each of us, entrepreneurs

and those with whom we cooperate,

as separate individuals, full of our own predispositions and capabilities.

It focuses on our own, although previously overlooked, resources, emphasizing their uniqueness and power.

They lie in the energy

and unique values of each of us.


At the same time, the program "arranges" individual pieces of running your own business like a puzzle: emphasizes the value 

of procedures, boundary building

human resource management, sales, special challenges and trial periods.

I recommend it to anyone who is responsible 

for a business, especially their own.


Agata Plech MD

specialist in eye diseases, head of the Ophthalmological Department 

of the Silesian Hospital in Cieszyn, owner of the BESKIDMED Medical Center
Before taking the course,

I felt lost in my business and I was still not sure

if I was making the right decisions.


After completing the program, I feel much calmer and more confident.

I felt how much value my mental and physical health was

in the context of my own business and its development.


The program gave me a lot to think about,

and I finally sorted out my vision of the company and my needs.

I noticed my weaknesses and strengths,

which gave me inspiration for further development.


If you are struggling with dilemmas

related to starting or running a business,

this course is a great bucket of cold water and a solution.

It allows you to gain some distance from yourself and your reality

and carefully see what the problem actually is.

It is a great start to change.


Magda Budzoń

an architect with a holistic perception of space


,,


Przed przystąpieniem do kursu,

czułam się zagubiona w zakresie

prowadzonej działalności,

wciąż nie byłam pewna,

czy podejmuje słuszne decyzje.


Po przejściu programu czuję się dużo spokojniejsza i pewniejsza siebie.

Poczułam, jak dużą wartość stanowi

moje zdrowie psychiczne i fizyczne

w kontekście własnej działalności

i jej rozwoju.


Program dał mi dużo do myślenia,

w końcu uporządkowałam

swoją wizję firmy i moich potrzeb.

Dostrzegłam, gdzie są moje słabości

i silne strony,

dzięki temu zyskałam inspirację

do dalszego rozwoju.


Jeśli zmagasz się z rozterkami

w związku z rozpoczęciem

lub prowadzeniem działalności biznesowej,

to ten kurs jest świetnym

kubłem zimnej wody i rozwiązaniem.

Pozwala nabrać dystansu

do siebie i swojej rzeczywistości,

by uważanie dostrzec,

w czym faktycznie tkwi problem.

Jest świetnym początkiem zmian.


Magda Budzoń

architekt z holistycznym postrzeganiem przestrzeni
When I signed up for the course,

I had the intention of dissolving my beliefs about money.

I thought they were the thickest rope preventing me from jumping into business.


During the program, something clicked inside and I finally felt free.

I became aware of the sequence of my actions

and gave a rhythm to my business decisions.


If you feel attracted to the program, take advantage of it.

Go in without expectations, because when you least expect it,

something will click in the right place and will be of much greater value

than your initial expectations.


Karolina Karkowska

she gathered a lot of experience

and was able to turn it into her dream job,,


Zapisując się na kurs,

miałam intencję rozpuszczenia

przekonań dotyczących pieniędzy.

Myślałam, że to one są najgrubszą liną

uniemożliwiającą mi skok w biznes.


W trakcie programu coś kliknęło w środku

i w końcu poczułam wolność.

Uzmysłowiłam sobie

kolejność swoich działań

i nadałam rytm decyzjom biznesowym.


Jeśli czujesz, że program Cię przyciąga,

to skorzystaj z niego.

Wejdź bez oczekiwań,

bo w najmniej spodziewanym momencie,

coś kliknie i będzie dużo większą wartością,

niż początkowe oczekiwania.


Karolina Karkowska

zebrała wiele doświadczeń,

dorosła do tego, by przekuć je

w pracę marzeńMy name is Maria Nowak-Szabat

I started my business in 2013.

We started with a subsidy from the Labor Office,

for which I bought, among others: computer.

With this computer, for the next 7 years,

together with my husband Michał,

I built a seven-figure business, in harmony with myself,

with respect for limitations and full use of talents.

I created the foundations of Ayurveda as a profession in Poland.

At the same time, I became a mother of two children (!).

I was developing myself, I healed what was holding me back.

One of the tangible fruits is 8 hectares of land in lush green region of Poland called Podlasie, where our dream wooden house is located.

Another fruit that I taste every day ,there is a sense of time well spent.

It can be done.

I'll show you how.

Nazywam się

Maria Nowak-Szabat

Zaczynałam swoją działalność

gospodarczą w 2013 roku.

Wystartowaliśmy z dotacją

z Urzędu Pracy,

za którą kupiłam m.in. komputer,

ten sam, na którym do Ciebie piszę.

Przy tym komputerze,

przed kolejne 8 lat,

wspólnie z moim mężem Michałem,

zbudowałam siedmiocyfrowy biznes, w zgodzie ze Sobą,

z szacunkiem dla ograniczeń

i pełnym wykorzystaniem talentów.

Stworzyłam podwaliny Ajurwedy

jako zawodu w Polsce.


W tym samym czasie zostałam

mamą dwójki dzieci (!).

Rozwijałam siebie,

uzdrawiałam to,

co mnie zatrzymywało.

Jednym z namacalnych owoców

jest 8 hektarów ziemi na Podlasiu,

gdzie stanął nasz

wymarzony, drewniany dom.

Innym owocem,

którego smak czuję każdego dnia,

jest poczucie dobrze

wykorzystanego czasu.

Da się.

Pokażę Ci jak.


I started my business in 2013.

We started with a subsidy from the Labor Office, for which I bought, among others: computer.

With this computer,

for the next 7 years,

together with my husband Michał,

I built a seven-figure business, in harmony with myself,

with respect for limitations

and full use of talents.

I created the foundations of Ayurveda as a profession in Poland.

At the same time, I became a mother of two children (!).

I was developing myself, I healed

what was holding me back.

One of the tangible fruits is 8 hectares of land in lush green region of Poland called Podlasie, where our dream wooden house is located.

Another fruit that I taste every day ,there is a sense of time well spent.

It can be done.

I'll show you how.

My name is

Maria Nowak-Szabat

Do you want to know when the registration starts?
Sign up to the waiting list:

What do holistic business women

say about me?

Maria is a unique business woman because she truly works from the heart and combines intuition, joy and flow as the ingredients for her success. She is a great example that you can run a successful business from a higher level of spirituality and awareness, without stress, anxiety and burnout.

Maria is an inspiration!


Elena Herdieckerhoff
Successful businesswoman and TEDx speaker

After this program, with the exceptional Maria and her wonderful team, you will no longer be the same person.Maria is a woman with vision and you can expect to move from where you are now to new aspects of your private and business life.You are about to embark on a journey of personal development, so I wish you good luck because I know you are in the best hands.


Marian Nielsen Joos

Soul Seeer and Business Shaman

With Maria, you will learn to build your holistic business from a new perspective of inner connection and harmony, while expanding your awareness. Maria's deep knowledge of Ayurveda will show you how to live in balance and take care of yourself while building a holistic business. You will go through a profound transformation that will help you easily live your Dharma from within, giving you freedom and peace.

Elisabeth Engel

Energy coach, specializing in the transformation of beliefs

Subscribe to the waiting list.

You'll be the first to know when the registration starts:

Subscribe to the waiting list.

You'll be the first to know when the registration starts:

The possibilities are endless

because the soul is limitless.


Meggan Watterson